Stratejiler: 06-Yapısal Özellikleri Belirleme

Metnin türüne ilişkin yapısal özellikleri belirleme . Bu özelliklerin içeriğe ve dil kullanımına etkisini dikkate alma. Tür, içerik ve dil kullanımını birlikte değerlendirme.

Okuma Stratejileri ve MEB Kazanımları |Uygulama Örnekleri

Komedi Türü (Metin ve Uygulama)

Komedi türünün özellikleri Moliere’nin Cimri oyunu üzerinde gösterilmiştir. komedi türünün özellikleri (Aşağıdaki metinde  işaretli alanlara tıklandığında, açıklamaları görülebilecektir.) CİMRİ(Moliere) (& KOMEDİ genel) Harpagon adındaki cimri, oğlu Cleante ve kızı...

Metin Türü Olarak Deneme

Deneme türü: “Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü”(TDK) deneme türü özellikleri (metin üzerinde) Aşağıda Montaigne’in “Alışkanlık” üzerine bir denemesi yer almaktadır....