Stratejiler: 01-Metnin Yazılma Amacını Belirleme

Metnin yazılma amacını (bilgilendirme, ikna etme, tanıtım, eğlendirme vb.) ve kendi okuma amacına uygun olup olmadığını belirleme.

Okuma Stratejileri ve MEB Kazanımları |Uygulama Örnekleri