Stratejiler: 16- Metnin Genel Çerçevesini Belirleme-Özetleme