Uygulama Türü: & Tür bilgisini kavratma

Hikâyenin Yapı Unsurları

Hikâyenin yapı unsurları, birlikte olayı oluşturan ve birbirine bağlı gelişen parçalardır: Olay, olayın geçtiği zaman, gerçekleştiği yer, olaya maruz kalan kişiler ve nihayet olayın anlatıcısı. Bu parçalar, yazarın tercihine...

Hadi Bir Hikâye Yazalım

hikâye, roman, tiyatro, masal vb. türlerde bir olay kurmaca Hikâye, roman, tiyatro, masal vb. bir olay etrafında gelişen türlerde metin örnekleri vermeye dayalı birkaç ipucu… Aslında hikâye yazma ile ilgili ayrıntılar,...

Metin Türü Olarak Röportaj ve Mülâkat

Türkçe Sözlük’ te röportaj: Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat Türkçe Sözlük’ te mülâkat:...

Hitabet (Söylev, Nutuk) -Metin ve Uygulama-

Hitabet: “Etkili söz söyleme sanatı”(TDK) Siyasal, dinî, hukuksal, akademik, askerî vb. alanlara özgü bir hitabet dili ve yapısı olmakla beraber, iyi bir hatibin, konusuna hâkim, hazırlıklı, kitleyle iletişim dili...

Metin Türü Olarak Sohbet ve Örneği

Sohbet türü, kişinin deneme gibi konu sınırı olmaksızın üstüne konuşmak istediği her alanda düşüncesini, duygusunu ifade edebildiği ve bunu sanki karşısında biri varmış gibi yazdığı bir türdür. Türk edebiyatında...

Günlük ve Blog (Metin ve Uygulama)

Günlük ve internet üzerindeki karşılığı olan blog, yaşanmakta olanın gün gün değilse de kısa aralıklarla kaleme alınan kişisel kayıtlardır. günlük türünün özellikleri (Aşağıdaki metinde  işaretli alanlara tıklandığında, açıklamaları görülebilecektir.)...

Doğal Destanlar ve “Kulaktan Kulağa” Oyunu

Doğal destanlar, çekirdek (doğuş), gelişme (yayılma) ve saptanma evrelerinden geçerek birer insanlık mirasına dönüşmüştür. “Kulaktan kulağa” oyunu, doğal destanların bu gelişim evrelerine ilişkin bilginin kazandırılmasında eğlenceli bir yol olabilir. bir...

Karagöz-Hacivat Sohbetlerinin Karakteristik Yapısı

(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Karagöz-Hacivat gölge oyununun özelliklerini eğitici bir çalışma için kullanıp benzeri metin yayınlamış. Aşağıdaki satırlar, o metinden…) “HACİVAT – Hoş geldin Karagöz’üm, arkadaşım. KARAGÖZ – Hoş...

Kurmaca Bir Karakterle Mülâkat Yapma…

Okuduğu kurmaca bir metnin kişilerinin özelliklerini ve farklı olaylar karşısındaki tutumlarını kavramış bir öğrenci, bu özellikleri ortaya çıkaracak düzeyde sorular hazırlayabilir; eser kişisinin davranışlarını ve olaylar karşısındaki tavırlarını gözden...