Zıt Panel ile Bilgiyi Gözden Geçirme

Zıt panel, “zıt” sözcüğünün çağrıştırdığı anlamla ilgisi olmayan, soru-yanıta dayanan ve konuşmacılarının bir soru grubu ile bir yanıt grubundan oluştuğu bir tartışma türüdür.

zıt panel

Zıt panel öğretim tekniği nasıl uygulanır?

Plandan Uygulamaya Öğretim’de yer aldığı biçimiyle, uygulanışı:

“1.Lider seçilir.2.Sınıf ikiye bölünür.3.Her bir bölüm tekrar dört ya da altı kişilik küçük gruplara ayrılır. Soru soracaklar sorularını saptarken diğer grup kendilerine sorulması olası sorulara tahmini cevap hazırlarlar.4.15-20 dakika hazırlık için verilir.5.Sorular cevaplanır, eğer cevaplar soru soranları tatmin etmezse kendi çözüm yollarım önerirler. Böylece ilgi uyandırılmış olur. Bu işleme zaman elverdiği sürece devam edilir.” (Prof.Dr.Mürüvvet Bilen, Plandan Uygulamaya Öğretim )

Her iki taraf da soru-yanıt grupları olarak yer değiştirir. Bilen, bu tekniğin, “işlenmiş konuları tekrar etme, gözden geçirme amacıyla uygulandığı”nı belirtiyor. Burada önemli olan, az bilinen ya da “açıklığa kavuşturulamamış” noktalara ağırlık verilmesidir.

Bundan amaç, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak yoluyla konuya ilgi uyandırmak, işlenen bölümleri tekrar etme fırsatı vermek, konuyu yeniden gözden geçirerek yanlış anlamaları düzeltmektir.” (Prof.Dr.Mürüvvet Bilen, Plandan Uygulamaya Öğretim)